Tin Giáo dục

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ ANH - TIN TRONG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019 - 2020

1/15/2020 8:15:00 AM

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ ANH - TIN TRONG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019 - 2020 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ ANH - TIN

NGOẠI KHÓA TỔ 4: ANH TIN NĂM HỌC 2019 - 2020

1/14/2020 10:13:58 AM

NGOẠI KHÓA TỔ 4: ANH TIN NĂM HỌC 2019 - 2020 CHỦ ĐỀ “ENGLISH - THE KEY TO SUCCESS & LIFE SKILLS 4 TEENS"

HOẠT ĐỘNG THAO GIẢNG CỦA TỔ 5 TDQP-GDCD-CN-TV HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

1/14/2020 9:39:12 AM

HOẠT ĐỘNG THAO GIẢNG CỦA TỔ 5 TDQP-GDCD-CN-TV HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020 HOẠT ĐỘNG THAO GIẢNG CỦA TỔ 5 TDQP-GDCD-CN-TV HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

NGOẠI KHÓA TỔ 5

1/14/2020 9:28:08 AM

NGOẠI KHÓA TỔ 5 NGOẠI KHÓA TỔ 5

Bộ trưởng Giàng Seo Phử nói về chính sách cho vùng dân tộc, miền núi

4/22/2013 11:09:52 AM

Bộ trưởng Giàng Seo Phử nói về chính sách cho vùng dân tộc, miền núi (GDVN) - Thời điểm tháng 3 – tháng 4 là mùa đói lương thực, các trẻ em miền núi đi học bán trú, nội trú trường không có gạo mang theo nên đã bỏ học, ở nhà giúp gia đình chăn trâu, trông em - Đó là những lời tâm ...

Chọn trang

Lượt truy cập: 195257 lần

Đang online: 4 người