Ban Giám Hiệu

THÔNG TIN BÁN GIÁM HIỆU


                 Hiệu trưởng: PHẠM HỒNG VIỆT    

- Phụ trách chung
- Trực tiếp phục trách các mặt công tác: Chính trị, tư tưởng, tổ chức - cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, cơ sở vật chất.
- Phụ trách tổ 1 và 6. 

                       P.Hiệu trưởng 1: NGUYỄN THỊ THANH TÂM

- Phụ trách công tác chuyên môn, công tác kiểm định chất lượng.
- Phụ trách công đoàn, công tác nữ công.
- Phụ trách tổ 3 và 5.

  P.Hiệu trưởng 2: HỒ THỊ HẬU

- Phụ trách công tác lao động.
- Phụ trách công tác ANTH, GDPL và PCCC.
- Phụ trách công tác Đoàn thanh niên.
- Phụ trách tổ 4.
  
                     P.Hiệu trưởng 3: ĐINH THỊ THU HƯỜNG

- Phụ trách công tác quản lý nhà ăn.
- Phụ trách các mặt: HĐGDNGLL, hướng nghiệp.
- Phụ trách tổ 2 và 7.

Lượt truy cập: 195207 lần

Đang online: 11 người