Phần mềm phục vụ Dạy-Học

Thiết kế bài giảng E-Learning với Adobe Presenter

3/3/2013 3:05:08 AM

Thiết kế bài giảng E-Learning với Adobe Presenter Adobe Presenter sẽ tăng thêm sức mạnh cho MS PowerPoint. Với Adobe Presenter, giáo viên có thể dễ dàng chèn file Flash, Âm thanh, Video vào bài giảng đã xây dựng bằng MS PowerPoint; tạo các bài tập trắc nghiệm phục vụ kiểm tra đánh giá, điều hướng quá trình ...

Chọn trang

Lượt truy cập: 195203 lần

Đang online: 7 người