Công đoàn

BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

1/30/2021 3:10:52 PM

BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022 BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

11/3/2012 5:19:57 PM

Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 Sau ngày giải phóng miền Nam, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, được sự cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, các bậc ca mẹ học sinh, ngày 20/11 hàng năm đã được tiến hành trong cả nước. Ngày 20/11 dần ...

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM - QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ CÁC KỲ ĐẠI HỘI

10/23/2012 11:06:43 PM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM - QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ CÁC KỲ ĐẠI HỘI Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của GV-CB-CNV đối với sự nghiệp giáo dục, đẩy mạnh các phong trào cách mạng trong các trường học mà trung tâm là phong trào thi đua hai tốt theo gương các điển hình tiên tiến, thực ...

Chọn trang

Lượt truy cập: 195216 lần

Đang online: 1 người